Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม
สำรวจความคิดเห็น
-- ไม่มีข้อมูล --

    สวัสดีครับพี่น้องชาวกำแพงเพชร สำหรับเดือนสิงหาคมนี้ก็เป็นช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพราะเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ คือ เดือนกันยายน และตุลาคม 2557 นี้ ก็จะเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ พ.ศ.2558 ถึงแม้จะสิ้นสุดปีงบประมาณ แต่งานต่างๆ ของ อบจ.กำแพงเพชรก็ยังคงดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง การกำหนดปีงบประมาณเป็นการวางแผนงานให้การทำงานต่างๆ ของ อบจ.กำแพงเพชรของเราสำเร็จไปตามเป้าหมาย และระยะเวลาที่เราได้กำหนดไว้ มีหลายโครงการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เนื่องจากจำเป็นต่อการพัฒนาอาชีพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับปากท้องของพี่น้องประชาชนโดยตรง เช่น โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพการเกษตรต่างๆ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดของเราทำเกษตรกรรม หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เรื่องนี้ก็สำคัญในเรื่องของการเสริมสร้างความมั่นคงของชุมชน อันจะส่งผลต่อการพัฒนา ในด้านอื่นๆ  ดังนั้นในทุกๆ ปีงบประมาณ และในทุกๆ งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ผมในฐานะผู้นำองค์กรขอบอกทุกท่านว่า เราตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่ในการที่จะพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรในทุกๆ ด้าน โดยมุ่งหวังประโยชน์สูงสุดเพื่อพี่น้องชาวกำแพงเพชรครับ  ขอขอบคุณครับ 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง