Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำรวจความคิดเห็น
-- ไม่มีข้อมูล --

ขอเชิญร่วมงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง

และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร

จัดขึ้นในวันที่ 1-10 มีนาคม 2561

ชมขบวนแห่นบพระ พิธีเปิด รำพุทธบูชา

ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม

(วันที่ 1 มีนาคม 2561

ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป)

กิจกรรมสวดมนต์เวียนเทียน

ณ วัดพระสี่อิริยาบถ

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

(วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น.)

ชมการแสดง แสง สี เสียง ณ วัดพระธาตุ

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

(วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น.)

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

"ท้องถิ่นเสียงทอง"

(วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 น.)

กิจกรรมออกร้านกาดชาด นิทรรศการ

การแสดงบนเวที

บริการฟรี

รถรางนำเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์

และสถานที่สำคัญ และเลือกซื้อ

สินค้ามากมายเป็นประจำทุกวัน

ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ

เมืองกำแพงเพชร

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง