Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม
สำรวจความคิดเห็น
-- ไม่มีข้อมูล --

         สวัสดีครับพี่น้องชาวกำแพงเพชร ช่วงนี้กำแพงเพชรบ้านเราฝนเริ่มตกต้องตามฤดูกาลแล้ว

แต่ถึงอย่างไรอากาศก็ยังร้อนอยู่ในช่วงที่ฝนไม่ตก อากาศร้อนๆ เย็นๆ ก็ฝากทุกท่านดูแลสุขภาพ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุตรหลานที่อยู่ในวัยที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ กระผมก็ขอแสดงความห่วงใย

ในเรื่องการดูแลสุขภาพของทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

          พูดถึงเรื่องฝนฟ้าอากาศ ก็เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานดูแลรักษาป่า

รักษาธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการดูรักษาป่าหวาย เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ บริเวณพื้นที่

สวนป่าคลองปลาสร้อย ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จำนวน 500 ไร่ รวมถึงการฟื้นฟู ดูแล

และปลูกซ่อมป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อำเภอปางศิลาทอง อีกจำนวน 300 ไร่

          หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรของเราก็ได้มีนโยบาย

ในเรื่องของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย ด้วยเห็นความสำคัญว่าจะมีส่วน

เกี่ยวข้องต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกท่าน ป่าดี น้ำก็ดี อากาศก็จะดีด้วย ฝนตกต้อง

ตามฤดูกาล จะทำการเกษตรก็ดี ล้วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของพี่น้องทุกท่านในทุกด้าน

กระผมจึงขอความร่วมมือทุกท่านได้โปรดอย่ามองข้ามเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับการร่วมมือกัน

ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติใกล้ตัว ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของเราทุกคน

ขอขอบพระคุณครับ 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง