Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม
สำรวจความคิดเห็น
-- ไม่มีข้อมูล --

          สวัสดีครับพี่น้องทุกท่าน เดือนนี้เข้าสู่เดือนมิถุนายนแล้วนะครับ ครึ่งปีแล้วสำหรับปีพุทธศักราช 2558

หลายๆ ท่านอาจจะต้องทบทวนการดำเนินชีวิตในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน ครอบครัว รวมทั้งสุขภาพด้วย

อันนี้ถือว่าสำคัญมาก เรื่องไหนที่ผ่านมาแล้วดี กระผมก็ยินดีสนับสนุนอยากให้ทุกท่านดำเนินการต่อไป

เพื่อความสุขของตัวท่านเอง อันจะส่งผลดีต่อสังคมในส่วนรวมด้วย ส่วนเรื่องไหนที่ทำไปแล้วไม่ดี      

การดำเนินชีวิตแย่ลง ความสุขน้อยลง กระผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน อยากให้ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ตัดสินใจ

แก้ปัญหาทุกอย่างให้ผ่านพ้นไปด้วยดี ผมเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก กระผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ

 

               ในทางกลับกัน ในส่วนของการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

กะผมและทีมงานก็ได้มีการทบทวน และพิจารณาผลการดำเนินงานต่างๆ ว่ามีผลดี ผลเสียมากน้อยเพียงใด

เกิดประโยชน์แก่พี่น้องโดยส่วนรวมแค่ไหน อันนี้ก็ถือว่าสำคัญมากๆ สำหรับการทำงานขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกำแพงเพชรในขณะนี้ แต่อย่างไรก็ดีกระผมก็ต้องขอรับคำแนะนำจากพี่น้องทุกท่านด้วย

ช่วยกันติชมการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรกันนะครับ เพื่อท้องถิ่นของจังหวัดเรา

จะได้พัฒนามากยิ่งขึ้น และก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือกับองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกำแพงเพชรอย่างดีเสมอมา ขอบขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ 

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง