Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม
สำรวจความคิดเห็น
-- ไม่มีข้อมูล --

       สวัสดีครับพี่น้องทุกท่าน สำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้ยังถือเป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุขอีกเดือนหนึ่ง

เนื่องจากเป็นวันตรุษจีน ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน ผมก็ขอส่งสุขตามแบบจีนว่า ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้

คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาในปีใหม่นี้ มีแต่ความสุขมั่งคั่ง โชคดีร่ำรวยตลอดปี คำอวยพรนี้ตรงกับ

การทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ในนโยบายเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน

โดยตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรลงพื้นที่ตามโครงการ “อบจ.พบประชาชน”

โครงการนี้จัดขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นโครงการต่อเนื่องในการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

กำแพงเพชรเราต้องการที่จะรับฟังความคิดเห็น และรับทราบปัญหาความต้องการ ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

ในทุกพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดกำแพงเพชรอย่างใกล้ชิด อยากได้ยินเสียงของพี่น้องประชาชนในทุกๆ เสียง ซึ่งกระผม

ระลึกอยู่เสมอว่าการที่คณะทำงานฝ่ายบริหารได้มายืนอยู่ ณ จุดนี้ได้ ก็เพราะเสียงจากทุกท่านที่ต้องการให้เรา

เข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกท่านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เระระร กระผมขอขอบคุณ

และให้ความมั่นใจกับทุกๆ ท่านว่าจะขับเคลื่อนการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์อย่างสูงสุดทุกนโยบาย เพื่อประประโยชน์สูงสุดแด่พี่น้องประชาชนทุกท่าน ขอขอบคุณครับ

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง