Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม
สำรวจความคิดเห็น
-- ไม่มีข้อมูล --

               สวัสดีครับพี่น้องทุกท่าน ผ่านเทศกาลปีใหม่สากล ปีใหม่จีนไปได้ไม่นาน เดือนเมษายนนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่

เทศกาลปีใหม่ของไทยกันอีกหนึ่งเทศกาลแล้ว ผมมีความรู้สึกว่าเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน เช่นเดียวกับงานขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปจากวัน เป็นสัปดาห์ จากสัปดาห์เป็นเดือน แม้เวลาจะผ่านไปรวดเร็วเพียงใด

งานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน ตามแผนงานอย่างสวยงาม

               สำหรับงานในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นเดือนแห่งการส่งเสริม พัฒนา และปลุกพลังของกลุ่มสตรี

ให้กลับคืนมาอักครั้ง ภายใต้ชื่อกิจกรรม “รวมพลังองค์กรสตรี” กิจกรรมนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรสนับสนุน

การจัดกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่าสามปีแล้ว ด้วยเราเล็งเห็นความสำคัญของบทบาสตรีในการที่เข้ามาช่วยพัฒนา

งานต่างๆ ของจังหวัดกำแพงเพชรในทุกๆ ด้าน และเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมทางสากล ที่ได้กำหนดให้ทุกวันที่ 8 มีนาคม

ของทุกปีเป็นวันสตรีสากลอีกด้วย  กระผมเองก็ให้ความสำคัญกับงานนี้ไม่ยิ่งหย่อนกว่างานสำคัญอื่นๆ โดยกระผม

ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในทุกๆ อำเภอที่มีการจัดกิจกรรมรวมพลังองค์กรสตรี ซึ่งทำให้กระผมได้เห็นถึงพลัง ศักยภาพ

ความสามารถของพวกเธอในทุกด้าน อันจะทำให้เกิดการพัฒนางานของจังหวัดกำแพงเพชรอย่างแท้จริง

ด้วยเห็นประโยชน์อย่างเด่นชัดจากการจัดกิจกรรมนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมที่จะให้การ

สนับสนุนกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี

              และสุดท้ายนี้กระผมขออำนวยพรชัยกันอีกครั้ง กับเทศกาลปีใหม่ไทย  ขอให้สงกรานต์ของทุกท่าน

เป็นสงกรานต์ที่มีแต่ความสุขและรอยยิ้ม หลายๆ ท่านทำงานเหนื่อยมาทั้งปี ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านพยายาม

ตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดต่อไป ตลอดจนดำเนินชีวิตประจำวันอยู่ในทางที่ถูกต้องสวยงาม ความสุขสวัสดี

และความเป็นสิริมงคลก็จะบังเกิดแก่ทุกท่าน ขอให้ประสพแต่สรรพสิ่งอันเป็นมิ่งมงคลทุกประการ ขอบคุณครับ

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง